0

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ  

ได้รับการรับรองโดยสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก   กรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2552

ดำเนินการโดย

นายณรงค์ชัย ตั้งประภาพร  ผู้บริหารโรงเรียนฯ

ยึดหลักการที่ว่า 

" เพราะเรามุ่งมั่นสร้างความปลอดภัย บนพื้นฐานความตั้งใจที่ดี "


**********************************
สอน - สอบแบบรับรองผล 100% 

บุคลากรของเรา

________

รถที่เราใช้สอน

________

สนามขับรถที่เราใช้สอน
________