0

หลักสูตรขับขี่รถจักรยานยนต์

หลักสูตรขับขี่รถจักรยานยนต์


เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่  

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน มีดังนี้

 - มีสัญชาติไทย 

 - อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)


เนื้อหาหลักสูตร 

 - อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง 

 - อบรมภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

SKU
KET119
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1000 บาท

หลักสูตรสำหรับขับขี่รถจักรยานยนต์

ปฏิบัติเพียง 3 ขั้นตอน  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ชมวีดีโอความรู้เกี่ยวกับ

    ก.  กฎจราจรที่กำหนดไว้

     ข.   การขับขี่อย่างปลอดภัย

     ค. การดูแลบำรุงรักษารถและการใช้รถ     

             อย่างมีจิตสำนึก

     ง.  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ระยะเวลาอบรม 5 ชั่วโมง  

 

(2.) ฝึกขับรถ/ทดสอบทำท่าบังคับ
(สถานที่ = สนามฝึกโนนสูง)
เดินทางไปเอง หรือ ใช้บริการรถรับส่งฟรี
ของโรงเรียน)
 

   

(3.) สอบทฤษฏี  50 ข้อ
ณ โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ
เกณฑ์ผ่าน 90% คือต้องทำถูก 45 ข้อ
โดยมีการติวข้อสอบให้ก่อน
และให้สอบจนกว่าจะผ่านโดยไม่ต้องเป็นกังวล และ
สุดท้ายเมื่อจบคอร์สแล้วโรงเรียนจะออกหนังสือ
รับรองให้ เพียงถือหนังสือตัวนี้ไปที่ขนส่งติดต่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อรับบัตรคิวถ่ายรูปออกบัตรได้เลย
ไม่ต้องเสี่ยงดวงไปสอบเองที่ขนส่ง การทำบัตร
จะมีค่าธรรมเนียมออกบัตรประมาณ 105 บาท
 แล้วแต่ประเภทของบัตร 

สินค้าที่คล้ายกัน