0

อบรมขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

อบรมขอต่ออายุใบอนุญาตฯ


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ฯ

       (   ประเภท 5 ปี ไป 5 ปี   )

2. ใบอนุญาตฯยังมีผลบังคับ 

 3. ใบรับรองแพทย์


รายละเอียดหลักสูตร

    อบรมทฤษฎี 1 ชั่วโมง

SKU
KET123
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
200 บาท

หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตส่วนบุคคล

คอร์ส 200 บาท 

( อบรม 1 ชั่วโมง )

( สำหรับผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ฯ ประเภท 5 ปี ไป 5 ปี )

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล 

       ( ประเภท   5 ปี ไป 5 ปี )

2.  ใบอนุญาตฯยังไม่หมดอายุ

3.   สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนใบอนุญาตหมดอายุ


สินค้าที่คล้ายกัน