0

อบรมทฤษฎีการขับรถยนต์ ( 5 ชั่วโมง พร้อมทดลองทำข้อสอบ)

อบรมทฤษฎีการขับรถยนต์ ( 5 ชั่วโมง พร้อมทดลองทำข้อสอบ)


เหมาะสำหรับผู้ต้องการสอบใบขับขี่ประเภทชั่วคราว แต่ไม่มีเวลาไปอบรมที่ขนส่ง

และกังวลเรื่องการทำข้อสอบ

       คุณสมบัติผู้สมัครเรียน มีดังนี้

               - มีสัญชาติไทย หรือ สัญชาติอื่นๆ

               - อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ณ วันสมัคร)


         เนื้อหาหลักสูตร 

               - อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง


SKU
KET122
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
500 บาท

หลักสูตรสำหรับการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

 คอร์ส 500 บาท     อบรม 5 ชั่วโมง (อบรม ทดลองทำข้อสอบ) 


สำหรับผู้ต้องการสอบใบขับขี่ประเภทชั่วคราว
แต่ไม่มีเวลาไปอบรมที่ขนส่งและกังวลเรื่องการทำข้อสอบ
สามารถอบรมได้เลยที่โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ
โนนสูง โดยไม่ต้องรอคิว พร้อมทดลองทำข้อสอบใน
เครื่องสอบจริง หลังจากนั้นทางโรงเรียนจะออกเป็น
หนังสือรับรองการอบรมให้ เหลือเพียงขั้นตอนสอบ
ข้อเขียนกับสอบปฏิบัติที่ขนส่ง หากนักเรียนสอบตก
จากขนส่งสามารถกลับมาทดลองทำสอบสอบได้อีก
 จนกว่าจะสอบผ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

สินค้าที่คล้ายกัน