×
×

0

0โรงเรียนสอนขับรถอุดรธานี ยูเซฟ
__________ผู้เรียนจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการสอนจากกรมการขนส่งทางบก
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์

01
หลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์
02
หลักสูตรการขับรถยนต์ A
03
หลักสูตรการขับรถยนต์ A+
สอนแบบรับรองผล   100%


ให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง


ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ให้รู้จักการบำรุงและรักษา
แก้ไขปัญหา เรื่องรถยนต์เบื้องต้น

ให้มีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดีให้สามารถนำความรู้ความสามารถ
ในการขับรถยนต์
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
และนำไปประกอบอาชีพได้บรรยากาศ
_______
ผลงานของเรา
_______

นักเรียนดีเด่น

นักเรียนเกินมาตรฐาน

ความภาคภูมิใจของเราคำถามที่พบบ่อย
_______


สมัครเรียนขับรถ
×

ติดต่อ